مجموعه فرهنگی بیناد روایت

تهران, ایران, 1396  

فروشگاه مرکزی کانن

تهران, ایران, 1396  

سردر پارک فناوری پردیس ١

پردیس، تهران, ایران, 1395  

یادبود شهدای هسته‌ای

تهران, ایران, 1395  

ویلای اتحاد

دماوند, ایران, 1395  

مسجد جامع جوی

کازرون, ایران, 1394  

رستوران هتل کوثر

تهران, ایران, 1394  

باغ رستوران اوین

تهران, ایران, 1394  

حوزه مشکات

تهران, ایران, 1394  

موزه خرم شهر

خرم شهر, ایران, 1393