رستوران و مجتمع تجاری نور العالمیه

ویلا اتحاد

ویلای اتحاد، ساخت‌مانی مسکونی در محله اتحاد در منطقه زیبای کیلان از توابع دماوند استان تهران است که در سه تراز ارتفاعی و به صورت یک‌پارچه طراحی شده است. سایت پروژه چشم‌اندازی سحرانگیز به تپه‌های سرسبز منطقه دارد و توپوگرافی آن نیز به سمت غرب شیبی تند را در خود جا داده است. طرح معماری بر پایه رعایت اصول طراحی اقلیمی و بهره‌وری انرژی‌های طبیعی شکل گرفته است. کارفرمای پروژه در طرح معماری ویلا، به دنبال دو عرصه با قابلیت تفکیک عمل‌کردی یکی به منظور سکونت دائمی و دیگری به منظور سکونت چند خانواده به صورت موقتی بود که این تفکیک به طور کلی در ترازهای طبقاتی طرح و پله‌‌ای مرکزی که با شکل دادن به یک ووید مرکزی دو تراز را به یک‌دیگر مرتبط می‌کند، درنظرگفته شد. 

طرح ویلا در سه تراز ارتفاعی به نوعی روی شیب بستر نشسته است. سطح اول هم‌سطح تراز خیابان به منظور پارکینگ، کارگاه و انبارهای مجموعه، سطح دوم هم‌تراز سطح ارتفاعی بالای زمین به منظور شکل‌دهی به ورودی و سطح اول ساختمان و سطح سوم به صورت طبقه بر روی سطح اول درنظرگرفته شده است. ویلا در سطح دوم خود به جز فضاهای نشیمن و خواب، گل‌خانه جنوبی و حیاط خدماتی دارد و در سطح سوم نیز سه واحد اقامتی نیمه مستقل، نشیمن مرکزی با نمای باز به سمت تپه‌های سرسبز منطقه و آش‌پزخانه مرکزی دارد. منظر طرح به گونه‌ای طراحی شده است که فضاهای بازی بچه‌ها، نشیمن روباز با مرکزیت اجاق‌ کنده‌سوز و صبحانه خوری جنوبی در ترکیب کامل با ویژگی های بستر باشد.

باغ رستوران اوین

رستوران باغی هتل اوین، توسعه‌ای در فضای سایت هتل اوین به منظور ساخت یک واحد رستورانی با کیفیت فضایی متفاوت است. این توسعه در جنب ساخت‌مان اصلی هتل و در قالب نوسازی و افزودن سازه‌ای به سازه‌های موجود در سایت هتل طرح‌ریزی شده است. سالن اصلی رستوران با توسعه بام ساخت‌مانی موجود در سایت هتل، به وسیله‌ی یک سازه‌ی چوبی با هندسه‌ی ریتمیک، برای ایجاد فضای مسقف با کنترل دمایی و آسایش حرارتی و فضاهای جنبی نیمه باز و باز شکل گرفته است. این سالن اصلی فضایی در حدود ۳۰۰ مترمربع را به صورت فضای بسته در اختیار کاربری رستوران قرار داده است که با منظری شفاف به کل سایت هتل اشراف کامل دارد. در جنب فضای سالن اصلی ۱۰۰ مترمربع فضای نیمه باز و باز، به منظور کاربری فصلی با تمرکز بر کاربری کافه‌تریا درنظرگرفته شده است.

سازه اصلی رستوران در تراز مثبت یک، در امتداد فضاهای خدماتی تراز هم‌کف به مساحت تقریبی ۷۰ مترمربع و نیز سالن‌های رستورانی این تراز به مساحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع قرار دارد. دست‌رسی عمودی بین دو تراز فضایی، با کمک یک واحد پله مرکز تامین شده است که به سمت هتل اوین باز است. هندسه سقف سالن اصلی و طراحی جزئیات چوبی مجموعه از شاخصه‌ها و مهم‌ترین عناصر هویت‌ساز طرح هستند.

مسجد آل رسول (ص)