غرفه ایران‌‌نوشت

غرفه شرکت ایران‌نوشت در نمایش‌گاه اسباب‌بازی و لوازم‌التحریر، به درخواست کارفرما برای امکان تغییر هندسه و کاربری مجدد برای نمایش‌گاه‌های آتی، با ایده کلی مدولار بودن ساختار شکل‌دهنده طراحی شده است. واحدهای ساختی شش‌ ضلعی با رنگ‌بندی خاص شکل‌دهنده کالبد کلی غرفه است که علاوه بر جداره‌سازی، قفسه‌های فروش محصولات و نمایش آن‌ها را نیز شکل داده است. غرفه با فرمی سیال در تناسب با حرکت راستاهای نمایش‌گاه تعریف شده است و به جز فضای فروش اصلی، شش خرده فضای دیگر نیز در پیرامون آن برای کاربری‌های فرهنگی مورد نظر کارفرما درنظرگرفته شده است.

غرفه بیان