هتل منور

طراحی هتل منور با هدف‌گذاری ساخت یک هتل چهار ستاره برمبنای مطالعات منطقه‌ای شهر مشهد، در زمین پروژه تعریف شده است. پروژه با تعریف چهار تراز خدماتی در زیرزمین، سه تراز عمومی از روی هم‌کف و دوازده تراز اقامتی روی این ترازها، به ساختمانی بیست طبقه تبدیل شده است. توده ساخت‌مانی با فاصله گرفتن از طرفین زمین، امکان نورگیری در ارتفاع را حتی برای عمق زمین نیز فراهم کرده است. به این ترتیب، واحدهای اقامتی در طول زمین به صورت خطی آرایش پیدا کرده‌اند و هسته‌‌ی ارتباط عمودی مجموعه، از میان توده با مسیر ارتباطی واحدهای اقامتی در تلاقی‌ست. واحدهای اقامتی با تعریف دو، سه و چهار تخته و نیز سوئیت‌های اقامتی طراحی شده‌اند. 

هسته‌ی ارتباطی عمودی در هر سه طبقه یک‌بار، فضایی با ارتفاع مضاعف را به عنوان لابی میان‌طبقه‌ای و با منظر یک‌پارچه به خیابان امام رضا (ع) مشهد مقدس شکل می‌دهد. هم‌چنین مجموعه در ترازهای عمومی خود برخوردار از حسینیه و اجتماعات، رستوران عمومی، رستوران و سالن جلسات وی‌آی‌پی، صبحانه‌خوری و کافه‌تریا می‌باشد. در تراز منفی چهار نیز، کل زمین به استخر تفریحی مجهزی اختصاص پیدا کرده است.

مجموعه به نوعی طراحی شده است که امکان تجمیع زمین‌های اطراف تا آستانه خیایان اصلی را به منظور توسعه طرح درنظرگرفته باشد.

هتل الخونجی