پنج‌اوهفت

«نه‌ پنجی در کار است و نه هفتی ... نخستین به معنای حفره و درگاه و پنجره و دریچه و دومی پوشیدن سر درگاه یا آن چه درگاه را میپوشاند » و معمار ایرانی آن‌ هنگام که گشایشی را می طلبید، در خواهش هرم تابش آفتاب، روزنی در دل دیوار می‌گشود؛ به مدد طاقی پنج‌اوهفت. بچه‌های پنج‌اوهفت فرزندان ایرانی این روزگارند؛ با آرمان‌هایی کهن. و آمده‌اند تا شاید روزنی بگشایند. از این که گاهی هم به اشتباه پنجاه و هفتی بخوانندشان، ناراحت نمی شوند … بر این باورند که پنجاه و هفت شمسی گشایشی بود در دیواره‌های سنگین تاریخ؛ گشایشی از نور....

از ابتدا همیشه برای مخاطبان پنج‌اوهفت سوال بود که پنج‌اوهفت یعنی چه!؟ اصلا پنجاه‌وهفت است یا پنجاوهفت یا پنج و هفت یا ... و ما در پاسخ همه می‌گوییم هرچه که بخوانید همان‌ست...  نخست باوری که در انتخاب اسم پنج‌اوهفت وجود داشته است کماکان باقی‌ست؛ پنج‌اوهفت یک نسل است، نسلی از پس نسلی. و معماری بهانه‌ای در این میان.

استودیو پنج‌اوهفت

استودیو پنج‌اوهفت از سال ۱۳۸۹ شروع به فعالیت حرفه‌ای در عرصه‌ی طراحی معماری کرده است. هسته‌ی اولیه پنج‌اوهفت در دانش‌گاه‌ هنر تهران و در میان جمعی از فارغ‌التحصیلان و دانش‌جویان معماری دانش‌گاه هنر شکل گرفت. پنج‌اوهفت آن روزها با دغدغه گشایش روزنی نو در معماری سرزمین ایران و جهان اسلام شروع به کار کرد. زمینه‌های مطالعاتی و علاقه‌های فردی تیم بنیان‌گذار استودیو، و صد البته تقدیر، از ابتدا استودیو را به امر طراحی معماری مساجد، بناهای فرهنگی و نیز ساختمان‌های مسکونی مشغول کرد. در جمله پروژه‌های پنج‌اوهفت در کنار اصول معماری و تلاش برای بهینه‌سازی روز‌به‌روز، نوعی گرایش به هندسه، طراحی با توجه به میراث اسلامی و نیز روزآمدی و استفاده از تجربیات جهان معاصر دیده می‌شود. استودیو پنج‌اوهفت در زمینه ارتباط معماری با ساخت دیجیتال و نیز مطالعات مدل‌سازی داده‌‌های ساخت‌مانی (BIM) با کمک مشاوران و هم‌کاران نزدیک خود فعالیت‌های وسیعی نیز داشته است. هم‌چنین با تاسیس شعبه اروپایی پنج‌اوهفت در سال ۱۳۹۵، گرایش طراحی اقلیمی و مطالعات انرژی با تمرکز بر طراحی ساخت‌مان‌هایی با مصرف انرژی صفر (Net Zero Biulding) نیز به گرایش‌های حرفه‌ای استودیو پنج‌اوهفت افزوده شده است.

ما یعنی استودیو پنج‌اوهفت، امروز سه دفتر در سه قاره جهان داریم. نخست دفتری که در تهران به عنوان دفتر مادر قرار دارد و شروع پنج‌اوهفت بوده است، دوم دفتری که در شهر آیندهوون هلند وجود دارد و ارتباطات اروپایی ما و کمی هم از ارتباطات خاورمیانه‌ای ما را برعهده دارد، و سوم دفتر تازه تاسیسی که در مونترال کانادا به منظور ارتباطات ینگه دنیا درنظرگرفته‌ایم.  

پروژه‌های ما

ما تا امروز، در بسیاری از استان‌های ایران، و طبعا به دلیل تمرکز استودیو بیش‌تر از همه در استان تهران پروژه‌های طراحی معماری داشته‌ایم. از کشورهای منطقه نیز به کشورهای افغانستان، عراق، لبنان و اردن، خدمات طراحی معماری ارائه کرده‌ایم. باور داریم ایران اسلامی نوعی محوریت منطقه‌ای در خاورمیانه دارد و ما متخصصان ایرانی باید خود را در حفظ بازار منطقه و نیز ارائه خدمات تخصصی و دانشی به کشورهای منطقه موظف بدانیم.