استودیو پنج‌اوهفت برگزار می‌کند: اولین دوره شش‌ماهه کارآموزی در استودیو پنج‌اوهفت با اولویت دانش‌جوریان معماری ترم ۴ به بالا 

تمرکز این دوره کارآموزی شش‌ماهه بر چهار محور اصلی خواهد بود:

۱- در این دوره دوستان در فعالیتی تیمی فرآیند طراحی معماری کاملی را پشت سر خواهند گذاشت و در طی مسیر طراحی با روش‌های نوین طراحی تیمی آشنا خواهند شد.

۲- آشنایی با روش‌های نوین تهیه اسناد طراحی معماری به روش BIM و یادگیری مقدماتی نرم‌افزار‌های Revit از دیگر محورهای اصلی این دوره خواهد بود.

۳- در کنار فعالیت طراحی و آموزش رایانه‌ای ، شرکت‌کنندگان پژوهش‌های شخصی اما معطوف به هدفی یک‌سان را پیش خواهند گرفت. محصول کار پژوهشی این دوره شش ماهه یک پژوهش مدون خواهد بود که به نام تیم پژوهش‌گر منتشر می شود.

۴- تجربه کار در محیط استودیوی جوان معماری و روابط کاری حرفه‌ای از دیگر اهداف و محورهای اصلی این دوره شش ماهه خواهد بود.

ثبت نام

حجم و برنامه کارآموزی برای هریک از شرکت‌کنندگان به صورت متناسب با برنامه زمانی او تنظیم می‌شود.

ثبت‌نام کنندگان در صورت پذیرش اولیه به مصاحبه حضوری فراخوانده می‌شوند. 

ثبت نام از طریق فرم اینترنتی مربوطه صورت می‌گیرد و مهلت آن تا ۵ دی ماه خواهد بود.

ثبت نام

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک