به امید خدا در حلقه هنر دوازدهم به تاریخ سوم مهر‌ماه ۱۳۹۲ در خدمت شما هستیم. با گفتاری چالشی در مورد معماری مسجدهای ما؛ آن چه امروز به عنوان مسجد می‌سازیم و آن‌چه باید بسازیم. مسیری که رفته‌ایم و مسیری که باید برویم. تاریخی که بر ما گذشته و جبرانی که باید بکنیم..... خلاصه پنج‌اوهفت از تمام دوست‌داران معماری اسلامی دعوت به عمل می‌آید تا در هم‌فکری این هفته حلقه هنر شرکت نمایند.

شرکت برای عموم در جلسات حلقه هنر آزاد است. 

به خاطر سال جدید و تغییر ساعات رسمی کشور. جلسه یک ساعت زودتر یعنی ساعت چهار بعدظهر شروع خواهد شد و ساعت شش هم تما می‌شود

زمان جلسه دوازدهم: چهارشنبه ۳ مهرماه ۱۳۹۲؛ ساعت ۴ الی ۶ بعدظهر

مکان: پردیس هنرهای کاربردی دانش‌گاه هنر، سالن فارابی

جلسه دوازدهم ویژگی‌های دیگری هم دارد. علاوه بر گفتار پنج‌اوهفت با ارائه مجموعه بیلبوردهایی متفاوت از استودیوی دوست و هم‌کار سه‌درچهار روبه‌رو هستیم که به جد حتی اگر ترجیح دادید گفتار پنج‌اوهفت را نشنوید، ارائه پرشور دوستان سه در چهاری ما را از دست ندهید...... :)

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک