پس از برگزاری موفقیت‌آمیز دور اول کارآموزی، استودیو پنج‌اوهفت برگزار می‌کند: دوره شش‌ماهه دوم کارآموزی در استودیو پنج‌اوهفت با اولویت دانش‌جویان معماری ترم ۴ به بالا . تمرکز این دوره کارآموزی شش‌ماهه ما بر سه محور اصلی خواهد بود: ۱- مدل‌سازی معماری با تمرکز بر نرم‌افزارهای نوین. ۲- آشنایی با روش‌های نوین تهیه اسناد طراحی معماری به روش BIM و یادگیری مقدماتی نرم‌افزار‌های Revit. ۳- آموزش و پژوهش در موضوع Fabrication به صورت یک دوره درس آزاد (Open Course) .

 

ثبت نام

این دوره از کارآموزی در قالب دو الگوی حضوری و آنلاین خواهد بود.

حجم و برنامه کارآموزی برای هریک از شرکت‌کنندگان به صورت متناسب با برنامه زمانی او تنظیم می‌شود.

ثبت‌نام کنندگان در صورت پذیرش اولیه به مصاحبه حضوری فراخوانده می‌شوند. 

ثبت نام از طریق فرم اینترنتی مربوطه صورت می‌گیرد و مهلت آن تا ۳۰ آذرماه خواهد بود.

 

ثبت نام

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک