به‌سازی مسجد قدس

نام پروژه به‌سازی مسجد قدس
کارفرما
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1390
برنامه‌ریزی بهسازی
وضعیت کانست
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک