باغ رستوران اوین

رستوران باغی هتل اوین، توسعه‌ای در فضای سایت هتل اوین به منظور ساخت یک واحد رستورانی با کیفیت فضایی متفاوت است. این توسعه در جنب ساخت‌مان اصلی هتل و در قالب نوسازی و افزودن سازه‌ای به سازه‌های موجود در سایت هتل طرح‌ریزی شده است. سالن اصلی رستوران با توسعه بام ساخت‌مانی موجود در سایت هتل، به وسیله‌ی یک سازه‌ی چوبی با هندسه‌ی ریتمیک، برای ایجاد فضای مسقف با کنترل دمایی و آسایش حرارتی و فضاهای جنبی نیمه باز و باز شکل گرفته است. این سالن اصلی فضایی در حدود ۳۰۰ مترمربع را به صورت فضای بسته در اختیار کاربری رستوران قرار داده است که با منظری شفاف به کل سایت هتل اشراف کامل دارد. در جنب فضای سالن اصلی ۱۰۰ مترمربع فضای نیمه باز و باز، به منظور کاربری فصلی با تمرکز بر کاربری کافه‌تریا درنظرگرفته شده است.

سازه اصلی رستوران در تراز مثبت یک، در امتداد فضاهای خدماتی تراز هم‌کف به مساحت تقریبی ۷۰ مترمربع و نیز سالن‌های رستورانی این تراز به مساحت تقریبی ۱۰۰ مترمربع قرار دارد. دست‌رسی عمودی بین دو تراز فضایی، با کمک یک واحد پله مرکز تامین شده است که به سمت هتل اوین باز است. هندسه سقف سالن اصلی و طراحی جزئیات چوبی مجموعه از شاخصه‌ها و مهم‌ترین عناصر هویت‌ساز طرح هستند.

نام پروژه باغ رستوران اوین
کارفرما علی احمدیان
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1394
برنامه‌ریزی رستوران
وضعیت در حال ساخت
زیربنای ساخت 350 مترمربع
مساحت زمین 600 مترمربع
معمار مسئول محمدحسین کسرایی
تیم طراحی معماری یحیی نوریان، محمدحسین کسرایی، صائب کفایتی
طراحی سازه میثم جعفری
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار عباس ولی فر
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی صائب کفایتی
عکاس
لینک