شرکت McNeel در نسخه ی جدید نرم افزار Rhnoceros، زبان برنامه نویسیPython را به عنوان امکان تازه برای Scripting در اختیار کاربران خود قرار داده است. این موضوع فرصتی را در اختیار طراحان و کابران متخصص این نرم افزار می گذارد تا این بار با استفاده از این زبان آسان ، ساده ، مدرن و مختصر ایده های الگوریتمیکال طراحی خود را ارزیابی و آزمایش کنند. در این راستا، استودیوی پنج او هفت برنامه ی مطالعاتی خود را به منظور فراگیری این زبان برنامه نویسی بر روی منابع اصلی این بحث از جمله Python for Rhinoceros 5 اثر Skylar Tibbits و همچنین A Byte of Python اثر Swaroop C H ، قرار داده است.

ما پس از یک هفته بررسی توانستیم اولین طراحی خود را در قالب Script زیر بنویسیم. این برنامه با دریافت هر سه منحنی دلخواه، به تولید اریگامی با تعداد مشخص می پردازد.


 

According to the new release of Rhinoceros 5 WIP that contains support for the Python scripting language, for this important opportunity, we attempt to learn and work on Rhino Python Scripting. So in 5O7studio we have made a decision to read valuable resources for this subject like ‘Python for Rhinoceros 5’ by Skylar Tibbits and Steve Baer, ‘A Byte of Python’ by Swaroop C H to become familiar with this new programming language.

 

After some research, we find out Python is a general-purpose , minimalistic, modern programming language developed for remarkable power with very clear and extraordinarily simple syntax. Python has other advantages such as be Free and Open Source. Because of this reason, as well as Python's easy-to-read syntax, we should hopefully be able to understand and write programs to design within Rhino.

After one week, we have developed our first script by python. You can see that in following picture. We should mention that Generative Design Computing website by Glenn Wilcox helps us in our aims

 

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک