موزه خرم شهر


نام پروژه موزه خرم شهر
کارفرما
مکان پروژه خرم شهر, ایران
سال پروژه 1393
برنامه‌ریزی مسابقه
وضعیت کانسپت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک