نام پروژه بازسازی منظر منطقه یادمانی طلائیه
کارفرما
مکان پروژه طلائیه, ایران
سال پروژه 1392
برنامه‌ریزی لنداسکیپ
وضعیت ساخته شده
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک