مجتمع مسکونی مهدی‌آباد

نام پروژه مجتمع مسکونی مهدی‌آباد
کارفرما
مکان پروژه کرج, ایران
سال پروژه 1392
برنامه‌ریزی مجتمع مسکونی
وضعیت کانسپت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک