لابی شبکه تلویزیونی افق

نام پروژه لابی شبکه تلویزیونی افق
کارفرما
مکان پروژه تهرن, ایران
سال پروژه 1393
برنامه‌ریزی طراحی داخلی
وضعیت اجرا شده
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک