نمازخانه شبکه افق

نام پروژه نمازخانه شبکه افق
کارفرما
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1392
برنامه‌ریزی طراحی داخلی
وضعیت ساحته شده
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک