مجموعه فرهنگی بنیاد روایت

نام پروژه مجموعه فرهنگی بیناد روایت
کارفرما بنیاد روایت
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1396
برنامه‌ریزی فرهنگی اداری
وضعیت کانسپت
زیربنای ساخت 30000 مترمربع
مساحت زمین 6400 مترمربع
معمار مسئول یحیی نوریان ، محمدحسین کسرایی
تیم طراحی معماری صائب کفایتی ، محمد دیانتی ، محمدرضا نظری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی فب لب ایران
طراحی منظر
تصویرسازی صائب کفایتی
عکاس
لینک