نام پروژه مجموعه فرهنگی بیناد روایت
کارفرما بنیاد روایت فتح
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1396
برنامه‌ریزی چندمنظوره
وضعیت طراحی معماری فاز یک
زیربنای ساخت 45000 مترمربع
مساحت زمین 6400 مترمربع
معمار مسئول یحیی نوریان ، محمد حسین کسرایی
تیم طراحی معماری صائب کفایتی ، محمد دیانتی ، محمدرضا نظری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی فب لب ایران
طراحی منظر
تصویرسازی صائب کفایتی
عکاس
لینک