نام پروژه مجموعه فرهنگی بیناد روایت
کارفرما بنیاد روایت فتح
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1396
برنامه‌ریزی طراحی معماری فاز یک
وضعیت
زیربنای ساخت 45000 مترمربع
مساحت زمین 6400 مترمربع
معمار مسئول یحیی نوریان
تیم طراحی معماری محمد حسین کسرایی، یحیی نوریان، صائب کفایتی، محمد دیانتی، محمدرضا نظری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی فب لب ایران
طراحی منظر
تصویرسازی فب لب ایران
عکاس
لینک