مرکز رشد پارک فناوری پردیس

نام پروژه مرکز رشد نخبگان پارک فناوری پردیس
کارفرما پارک فناوری پردیس
مکان پروژه پردیس, ایران
سال پروژه 1397
برنامه‌ریزی اداری فرهنگی
وضعیت کانسپت
زیربنای ساخت 400 مترمربع
مساحت زمین 400 مترمربع
معمار مسئول یحیی نوریان
تیم طراحی معماری محمد دیانتی
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی محمد دیانتی
عکاس
لینک