جلسه هشتم حلقه هنر، آخرین جلسه از جلسات شش‌گانه فصل بهار ویژه موضوع نشانه و نشانه‌شناسی ، 24 خرداد ماه در دانش‌گاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. این جلسه نیز مانند جلسه قبل با طرح موضوع کاربردی تر ، به نشانه‌شناسی در حوزه‌ای دیگر از حوزه‌های هنر یعنی سینما می‌پردازد و به بازخوانی و نقد و مباحثه پیرامون 4 مقاله از کتاب ساخت‌گرایی، نشانه‌شناسی، سینما ؛ گردآوری بیل نیکولز می پردازد. از همه علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید تا به حلقه هشتم بپیوندند.

زمان: چهارشنبه | 24 خرداد 91 | ساعت 14:30 الی 17:30

مکان: آتلیه طراحی شهری | دانش‌کده هنر و معماری | دانش‌گاه تربیت مدرس تهران

* برای دریافت پوستر روی آن کلیک نمایید

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک