در مورد حلقه‌های هنر که حتما خوب مطلع‌ید. از تاریخ‌چه و روند و مباحثی که در اون طرح شده و ..... حلقه‌های هنر تجربه‌ی خوبی بود که امید به حرکت‌های اجتماعی هنری رو در ما بچه‌های استودیو پنج‌اوهفت زنده کرد. بعد از تجربه‌های سری اول و دوم و سوم حلقه هنر کم کم با ایده پردازی‌های متعدد به نوعی الگوی جدیدتر از یک اجتماع هنری معطوف به بحث‌های نظری و نقد آثار عملی هنر دست پیدا کردیم. 

با بررسی وضعیت فعلی دانشگاه‌های هنری تهران به این نتیجه رسیدیم که بهترین محمل برای تحقق حلقه‌های هنر با روی‌کرد جدید بستر پرظرفیت هیئت محبین اهل بیت هنر خواهد بود. با طرح موضوع در بین دوستان هیئت هنر و با استقبال گرمی که از جانب هیئت با برنامه حلقه شد مقرر شد که از این به بعد برنامه حلقه‌ی هنر به عنوان جلسات هنری دوهفته یک بار هیئت هنر و با کمک و حضور جمع دوستان هنری دانشگاهی و غیردانشگاهی برگزار شود. 

شما نیز به این جلسه دعوت هستید:

زمان: چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ، ساعت ۱۶

مکان: دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر، سالن فارابی

در جلسه اول به طور مبسوط الگوی جلسات را توضیح خواهیم داد. کافی‌ست در جلسه اول شرکت فعال داشته باشین.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک