پس از چند ماه فعالیت کاری و تلاش علمی و شبه‌علمی، پنج‌اوهفت تصمیم به یک خانه‌تکانی جدی گرفت. خانه‌تکانی از جنس شست‌وشو، گردگیری و تغییر چیدمان داخلی دفتر. ... و امروز، روز خانه‌تکانی بود.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک