بر اساس درخواست هیئت امنای مسجد شهدا واقع در شهرک مشیریه در جنوب شرق تهران مبنی بر تهیه ی طرح توسعه ی مسجد کنونی ، سازمان امور مسجد تهران از استودیو پنج او هفت برای انجام این پروژه دعوت به عمل آورد.

نمایی خارجی از مسجد شهدا

نمایی خارجی از مسجد شهدا

پس از جلسه ی اولیه با گروه مهندسین امور مساجد تهران مشخص شد که هیئت امنای مسجد شهدا اقدام به خریداری ساختمان مجاور ضلع شرقی مسجد کرده اند و قصد دارند شبستان مسجد را با اضافه کردند زمین خریداری شده گسترش دهند. بر اساس اسناد و دستور نقشه ی ارائه شده به امور مساجد زمین مجاور خریداری شده دارای ابعاد 6 در 21 متر و مساحتی در حدود 126 مترمربع می باشد که با احتساب بنای قدیم، کل زمین مسجد در حدود 392.4 مترمربع می شود.

موقعیت قرارگیری مسجد شهدا

موقعیت قرارگیری سایت در شهر(منبع:Google Map)

برای ما در همان ابتدای امر مشخص شد که با مسجدی در مقیاس کوچک و در دل محله مواجه هستیم که احتمالا چالش اصلی در این طرح ، مسئله ی چگونگی الحاق بنایی جدید به ساختمان قدیمی مسجد و همچنین حل ارتباطات فضایی در مسجد می باشد. برای روش تر شدن مسائل طراحی پس از صحبت های اولیه با سازمان امور مساجد تصمیم به بازدید از سایت ، برداشت وضعیت موجود و صحبت با مسئولین مسجد گرفتیم. در گفت و گوهای اولیه ی ما با هیئت امنای مسجد مشخص شد ، انتظار کارفرما در درجه ی اول گسترش فضای شبستان آقایان در طبقه ی اول و شبستان خانم ها در طبقه ی دوم می باشد و همچنین نیاز به اضافه کردن فضای آشپزخانه در طبقات فوقانی بنای جدید و احداث فضای تجاری در زیرزمین بنای جدید به منظور کسب در آمد برای مسجد از دیگر خواسته های کارفرما می باشد.

نمای داخلی مسجد شهدا

نمایی از فضای داخلی مسجد شهدا

در برداشت اولیه ی استودیو پنج او هفت از بنای موجود و زمین مجاور مسجد مشخص شد ابعاد واقعی موجود با آن چه در سند و دستور نقشه ی شهرداری آمده است ، تفاوت دارد. به این ترتیب ابعاد برداشت شده نشان می دهد طول زمین 22.7 متر و عرض 17.4 متر و مساحت در حدود 387 مترمربع می باشد.

پس از بازدید اولیه، استودیو پنج او هفت فرآیند طرح توسعه ی مسجد شهدا را آغاز کرده است و در حال حاضر در مرحله ی ایده پردازی و بررسی گزینه های مختلف می باشد.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک