دفتر اداری سفیرفیلم

نام پروژه دفتر مرکزی سفیر فیلم
کارفرما مجموعه رسانه‌ای اطلس
مکان پروژه تهران, ایران
سال پروژه 1396
برنامه‌ریزی اداری
وضعیت کانسپت
زیربنای ساخت 800 مترمربع
مساحت زمین 800 مترمربع
معمار مسئول یحیی نوریان
تیم طراحی معماری صائب کفایتی
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک