چالش از ایده‌ای برای اجرای اینستالیشنی برای ایام اربعین در میدان امام حسین(ع) تهران شروع شد. بخشی از موضوع، چیدمان تعداد زیادی کتل‌های عاشورایی در میدان امام حسین تهران بر اساس الگویی تصادفی در شبکه‌ی پیچیده‌ی مارپیچی بود.

برای رسیدن به این هدف ابتدا به دنبال ترسیم شبکه‌ی مارپیچی بودیم که دو منحنی پایه را به یک‌دیگر متصل می‌کرد. منحنی‌های پایه در طرح دو دایره‌ی غیر هم مرکز بودند که عملا بر اساس مکان قرارگیری قبور شهدا و محیط میدان امام حسین(ع) شکل گرفته‌اند.

روند کار به این صورت است که دو منحنی ابتدا به وسیله‌ی تعداد تقسیمات مشخص و سپس اتصال آن‌ها بر اساس خطوط صاف و بعد از آن تقسیم این خطوط به تعداد معین دیگر، به یک شبکه‌ی شعاعی تبدیل می‌شوند. چالش اصلی نیاز به چرخه‌ای بود که نقاط موجود در هر سطح را به سطح بعدی البته با یک فاز تاخیری متصل کند. این چالش با استفاده از چند خط کد Python به دست آمد. خروجی کد (به صورت یک واحد به نام Lamella) تعدادی نقطه است که با استفاده از کد چندخطی دیگری (مشخص شده با نام  Random_points) به مجموعه‌ای از نقاط تصادفی تبدیل می‌شود. دست آخر مدلی از یک کتل عاشورایی در نقاط مذکور تکثیر می‌شود.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک