در حلقه هنر دوازدهم بحثی مفصل در مورد چالش‌های پیرامون معماری مسجد اسلامی داشتیم. مشروح کامل این بحث در وب‌سایت حلقه هنر و نیز در وب‌سایت پنج‌اوهفت بخش مقالات چاپ شده منتشر شده است.  دوست داریم ما را از انتقادات و پیش‌نهادات خود در مورد این موضوع مهم در معماری اسلامی محروم نکنید. ...... مساله‌ی معماری مسجد، مساله‌ای‌ست که در چند روز اخیر، به طور جدی‌تر چند ماه اخیر، و در واقع به واسطه‌ی انقلاب اسلامی در چند سال اخیر جدی‌تر گرفته می‌شود.  این تصویر چه می‌تواند باشد؟

یک دفتر معماری نیویورکی طرحی برای یک مسجد در امارات متحده عربی داده‌است. استودیویی که احیانا بطری مشروب هم طراحی کرده، مسجدی می‌سازد که امام جماعتش در ارتفاع بلندتر از ماموم‌ها و در یک پرسپکتیو خاصی قرار می گیرد. طرح‌های دیگری که می‌بینید طرح‌هایی هستند که برای مسابقه مسجد جامع کوزووو اخیرا ارائه شده‌اند و سایر طرح‌هایی که گاهی به لحاظ فرم آشناتر است و شاید بیش‌تر هم مورد پسند برخی دوستان قرارگیرند.

یک نحوه‌ی برخورد با مقوله‌ی معماری مسجد در دنیای امروز، ................ 

در وب‌سایت پنج‌اوهفت بخوانید.

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک