برای بازتولید دانش و معرفت در وادی نظری هنر به اشرافی کامل به اندیشه‌های تدوین‌شده مرتبط با مقوله‌ی هنر نیاز داریم. از سوی دیگر خوب می دانیم که  سرانه‌ی کم مطالعه در کشورمان و انگیزه‌های نه‌چندان عمیق نسبت به مطالعه کتاب‌ها در میان دانش‌جویان هنر که در بهترین صورت خود مطالعه به منظور گذر از سد کنکور است، هیچ‌گاه ما را به آن چیزی که درپی آن هستیم نخواهد رساند. اما کشور امروز نیازی اساسی به بازتولید محتوای دانش‌های انسانی و هنری با الگوهای بومی و اسلامی، دارد. برای همین فکر کردیم شاید در راه شناخت و اشراف به متون نظری هنری، تا برنامه‌ای مدون و مداوم نداشته باشیم نمی توانیم قدم از قدم برداریم.

 

اما شاید بد نباشد الگوی جلسات حلقه هنر را هم بنویسیم، الگوی پیشنهادی ما به شرح زیر است:
مکان جلسات: دانش‌گاه تربیت مدرس؛ دانش‌کده هنر و معماری؛ طبقه هم‌کف ؛ آتلیه طراحی شهری
خوش‌آمدگویی و اعلام برنامه .
- معرفی اجمالی کتاب مورد بحث
معرفی شناسنامه، تاریخ‌چه، نویسنده، زمان و بستر طرح کتاب و …. توسط مجری برنامه در فرصتی اندک (5 تا 10 دقیقه)
- ارائه‌ی استادی مدعو
در صورت امکان در هر جلسه، استادی مدعو به مدت 20 دقیقه به طرح موضوعی در رابطه با کتاب مورد بحث می‌پردازد.
اگرچه تمایل بروبچه‌های حلقه‌ها به حضور اساتید آشنا به هر کتاب در نشست‌ها است اما اساس و توجه برنامه‌ی حلقه‌ی هنر بر مباحثه جمعی پیرامون متن کتاب می باشد و از این منظر در صورت عدم هماهنگی برای حضور استاد در جلسه ای خاص، حلقه بدون حضور استاد نیز برگزار خواهد شد.
- شروع به کار حلقه‌ی مباحثه و حاشیه‌گویی
حلقه‌ی مباحثه (که متشکل از دوستانی ست که از پیش اعلام آمادگی کرده‌اند) شکل‌ می‌گیرد. این برنامه با تقطیع متن کتاب به صورت انتخابی توسط اعضای حلقه و حاشیه‌گویی بر بخش‌های مختلف پیش می رود. افراد حاضر در حلقه با بحث پیرامون حاشیه‌های مطرح شده موضوع را جلو می‌برند و جمعیت ناظر نیز در پایان طرح و بحث حلقه می توانند در قالب پرسش یا نظر، به غنای مطالب کمک کنند.
- تدوین حاشیه‌ها و نقدها
شخصی به عنوان دبیر جلسه به یادداشت‌برداری از مباحث و حاشیه‌های وارده می‌پردازد.
دبیر حلقه با تدوین حاشیه‌ها و نقد‌ها به گزارشی از جریان حلقه دست پیدا می‌کند.
- ارائه‌ی گزارش
پس از پایان حلقه مباحثه، دبیر جلسه با قرائت گزارش حلقه بخش حلقه‌ی مطالعه را به پایان می‌رساند.
- اطلاع رسانی برنامه‌ی بعد و ثبت نام از اعضای حلقه‌ی جلسه‌ی بعد
به این صورت در پایان هر جلسه از برگزاری حلقه، نقدی خوب با الگوی حاشیه نویسی از یکی از کتاب‌های نظری وادی هنر و معماری به دست می‌آید که در سایت رسمی سلسله جلسات (به زودی افتتاح می‌گردد) نیز منتشر می شود. به این صورت، سایت رسمی این سلسله‌ جلسات در پایان هر جلسه با پستی آپدیت می‌شود که حاوی شرح جلسه و تصویرها و نیز تدوین‌یافته‌ی حاشیه های وارده بر آن است.
اما شروع جلسات
جلسه اول:‌ چهارشنبه ؛ 10 / 12/ 1390 ؛ ساعت 14:30 صبح الی 17:30
کتاب «چیستی هنر» نوشته اسوالد هنفلینگ؛ ترجمه علی رامین؛ انتشارات هرمس؛ تهران
کتاب «پرسش از هنر» نوشته نایجل واربرتن؛ ترجمه مرتضی عابدینی فر؛ نشر ققنوس؛ تهران
مکان جلسات: دانش‌گاه تربیت مدرس؛ دانش‌کده هنر و معماری؛ طبقه هم‌کف ؛ آتلیه طراحی شهری
دوستانی که علاقه‌مند هستند در برگزاری حلقه‌ها نقش فعال داشته باشند،  لازم است تا پیش از تاریخ هر کدام از جلسات کتاب مربوط به آن جلسه را تهیه کرده و خوانده و احتمالا اگر اهل حاشیه نویسی باشند بر آن حاشیه زده و در روز برگزاری حلقه با کمک سایر دوستان شرکت کننده به نقدی خوب از کتاب دست پیدا کنند.
کتاب «چیستی هنر» نوشته اسوالد هنفلینگ؛ ترجمه علی رامین؛ انتشارات هرمس؛ تهران

خوب می‌دانید که هنر و دانش‌های وابسته به آن عرصه‌ی حرف و نظر است. برای همین تحلیل و نقد و حاشیه‌زنی که یکی از مهم‌ترین و مرسوم‌ترین راه‌بردهای موجود برای رشد اندیشه‌ها و زایش حرف نو است در وادی هنر می تواند خیلی مفید ظاهر شود.. حاشیه‌زنی الگویی بسیار کهن و بومی‌ست که در میان اهل علم روشی مرسوم برای فهم و رشد دانش‌ها و متون علمی به شمار می‌آمده است. بسیاری از آثار ارزش‌مند تدوین یافته در عرصه‌ی دانش و معرفت در علوم اسلامی مثلا در مدارس علمیه، یا خود حاشیه‌ای بر کتاب و رساله‌ای خاص بوده‌اند و یا در اصل توسعه‌داده شده‌ی یک حاشیه بوده اند.

 

گروه دانش‌جویی حلقه‌ی هنر، که به دست آتلیه طراحی و معماری پنج‌اوهفت تشکیل شده است، می خواهد تا با ترکیب دو الگوی تجربه‌شده‌ی مباحثه و حاشیه‌نویسی، سلسله‌ حلقه‌های کتاب‌خوانی و نقد کتب هنر و معماری را به طور منظم و با زمان بندی برنامه‌ دو هفته یک بار تحت عنوان حلقه‌ی هنر برگزار نماید.

جان کلام همین خط آخر بود!

برنامه‌ی جلسات سلسله‌ حلقه‌های کتاب‌خوانی و نقد کتب هنر و معماری به صورت هر دو هفته یک بار از هفته دوم اسفند ماه 1390 شروع خواهد شد. جلسات در روزهای چهارشنبه (فعلا) به مدت 3 ساعت (14:30 الی 17:30) و در قالب جلسه‌ای ترکیبی متشکل از حلقه‌ی بحث و جمعیت ناظران با امکان مشارکت همه‌ی افراد شرکت کننده در جلسه، برگزار می شود.

زمان جلسات: چهارشنبه ها (هر دو هفته یک‌بار)؛ ساعت 14:30 الی 17:30

برنامه‌ی نمونه‌ی یک جلسه‌ از سلسله‌ جلسات به صورت زیر است:

- شروع برنامه

حلقه هنر امکان آن را دارد که بعد از یک دوره برگزاری موفق چند ماهه، با اخذ مجوز دوفصل نامه‌ (یا فصل نامه)  ای تخصصی در زمینه نقد کتب هنری منتشر نماید.

در گام اول آغازین حلقه‌های هنر دو جلسه  در اسفندماه 90 و به عنوان شروع به کار حلقه‌‌ی هنر برگزار خواهد شد:

جلسه اول:‌ چهارشنبه ؛ 10 / 12/ 1390 ؛ ساعت 14:30 صبح الی 17:30

جلسه دوم: چهارشنبه؛ 24 / 12/ 1390 ؛ ساعت 14:30 صبح الی 17:30.کتاب «پرسش از هنر» نوشته نایجل واربرتن؛ ترجمه مرتضی عابدینی فر؛ نشر ققنوس؛ تهران

زمان جلسات: چهارشنبه ها (هر دو هفته یک‌بار)؛ ساعت 14:30 الی 17:30

برنامه حلقه به طوری طراحی شده که هم کتاب‌خوان ها و هم دوست‌داران مباحث (هرچند فرصت کتاب‌خوانی نداشته باشند) بتوانند با شرکت در جلسات از محتوای کتاب و نقد پیرامون آن مطلع شوند.

برنامه حلقه بیش از توجه و بذل محبت‌های شما، به دعاهای شما چشم امید دارد….

نام پروژه
کارفرما
مکان پروژه
سال پروژه
برنامه‌ریزی
وضعیت
زیربنای ساخت
مساحت زمین
معمار مسئول
تیم طراحی معماری
طراحی سازه
تاسیسات الکتریکی
تاسیسات مکانیکی
پیمان‌کار
نمونه‌سازی
طراحی منظر
تصویرسازی
عکاس
لینک